Česká spořitelna, a.s., Praha IČO 45244782 - Obchodní rejstřík firem

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
ŽIVNOSTENSKÝ
REJSTŘÍK
STATISTICKÝ
ÚŘAD
KONTAKTY
ZDROJE
NÁZORY
UŽIVATELŮ
NABÍDKY
PRÁCE
VIZUALIZACE
VZTAHŮ
NÁZEV: Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. - logo
IČO:45244782
Z. KAPITÁL:15.2 miliard Kč
SCHRÁNKA:  wx6dkif
DIČ: CZ699001261, Detail DIČ
ADRESA: Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha
MAPA: Firmy na stejné adrese - mapa
Olbrachtova 1929 Praha 14000

Kontakty Česká spořitelna, a.s.

Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:

TELEFON800 207 207  - infolinka
EMAILcsas@csas.cz
WWWwww.csas.cz

Poslední změny

a události Česká spořitelna, a.s.

20.11.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 1171/SL157/MSPH ostatní výňatek ze zápisu ze 27. zasedání představenstva
20.11.2017    Nová listina ve sbírce listin: B 1171/SL158/MSPH ostatní výňatek ze zápisu ze 133. řádného zasedání DR
11.11.2017    Změna: Člen představenstva, místopředseda Wolfgang Schopf
11.11.2017    Změna: Člen dozorčí rady, předseda John James Stack
11.11.2017    Zapsán člen představenstva Ing. Karel Mourek
11.11.2017    Vymazán člen představenstva Karel Mourek
11.11.2017    Vymazán člen dozorčí rady John James Stack

Obchodní rejstřík:   aktuální výpis |  úplný výpis |  vztahy osob (95) |  sbírka listin (145)

Datum vzniku a zápisu:
30. prosince 1991
Spisová značka:
B 1171 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Česká spořitelna, a.s.
Sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
Identifikační číslo:
45244782
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca) investování do cenných papírů na vlastní účet, cb) finanční pronájem (finanční leasing), cc) platební styk a zúčtování, cd) vydávání a správa platebních prostředků, ce) poskytování záruk, cf) otvírání akreditivů, cg) obstarávání inkasa, ch) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d) vydávání hypotečních zástavních listů, e) finanční makléřství, f) výkon činnosti depozitáře, g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h) poskytování bankovních informací, i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j) pronájem bezpečnostních schránek, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, - uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:
 
Sadová 474/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 1. ledna 2015
členka představenstva:
 
Pod novým lesem 137/52, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 1. února 2016
člen představenstva:
 
Čínská 880/18, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 1. února 2016
Člen představenstva:
 
81101 Bratislava, Dunajská 24, Slovenská republika
Den vzniku členství: 13. března 2017
Místopředseda představenstva:
 
2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. srpna 2017
Den vzniku členství: 1. srpna 2017
Člen představenstva:
 
Meduňková 711/31, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. srpna 2017
Počet členů:
6
Způsob jednání:
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, ato tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni (dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu musí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.
Dozorčí rada:
Místopředseda:
 
A-1030 Vídeň, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 23. června 2014
Den vzniku členství: 23. dubna 2014
člen dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. MAXIMILIAN HARDEGG
2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika
Den vzniku členství: 25. května 2016
člen dozorčí rady:
 
Dykova 1156/19, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 22. dubna 2016
členka dozorčí rady:
 
Jáchymovská 1011, 263 01 Dobříš
Den vzniku členství: 4. října 2016
členka dozorčí rady:
 
č.p. 305, 783 16 Dolany
Den vzniku členství: 4. října 2016
člen dozorčí rady:
 
Na Pěšině 3155/26a, 690 03 Břeclav
Den vzniku členství: 19. září 2016
Předseda dozorčí rady:
 
1212 New York, Park Avenue, Spojené státy americké
Den vzniku funkce: 26. června 2017
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
Člen dozorčí rady:
 
1030 Vídeň, Hansalgasse 3/21, Rakouská republika
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
Členka dozorčí rady:
 
Počernická 3226/2f, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku členství: 26. dubna 2017
Počet členů:
9
Akcie:
140 788 787 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
11 211 213 ks prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 140 788 787. Společnost může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako zaknihované cenné papíry. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky. Na jiné osoby než města a obce České republiky lze prioritní akcie na jméno převést jen se souhlasem představenstva. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Vlastníci prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi.
Základní kapitál:
15 200 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR zakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl. zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovy společnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revizoři účtů.
Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu.
Základní jmění bylo zcela splaceno.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999.
Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 22.10.2001.
Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 274 29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494.
Počet členů statutárního orgánu: 6
Počet členů dozorčí rady: 9
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016.
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 25.4.2017.

Originál výpisu Česká spořitelna, a.s. (výpis platných) v PDF

Sbírka listin, nejnovější listiny

Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek
B 1171/SL158/MSPH ostatní výňatek ze zápisu ze 133. řádného zasedání DR 13.03.2017 20.11.2017 2
B 1171/SL157/MSPH ostatní výňatek ze zápisu ze 27. zasedání představenstva 01.08.2017 20.11.2017 2
B 1171/SL156/MSPH stanovy společnosti bez data 17.05.2017 13
Sbírka listin Česká spořitelna, a.s.
 

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík Česká spořitelna, a.s.

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Česká spořitelna, a.s. Údaje byly staženy 4. února 2018 z internetových stránek justice.cz dle IČO 45244782 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.

Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození lze zobrazit po zadání IČO 45244782 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.

Výpis obchodního (spolkového) rejstříku je také možné objednat online, například na adrese vypisyzrejstriku.cz nebo na Eshop Czechpoint.Seznam firem, subjektů podobného jména

další firmy, subjekty ...
Zdroje dat: Kurzy.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.

Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Česká spořitelna, a.s. - náhled vizuálního zobrazení vztahů obchodního rejstříku
Vizualizace vztahů v obchodním rejstříku na podnikani.cz

Obchodní rejstřík firem - HledáníZobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů